Co znamená zkratka IBU?

Zkratka IBU má svůj původ v anglickém termínu International Bitterness Units. Tato zkratka se používá k vyjádření hořkosti piva, což je klíčový aspekt při hodnocení jeho kvality a charakteru. Jednotky IBU konkrétně představují jeden gram iso-α-hořkých kyselin na jeden litr piva. Tento chemický výpočet je objektivní a umožňuje přesné stanovení množství hořkých látek v pivu.

Při výpočtu IBU se zohledňuje pouze množství iso-α-hořkých kyselin. I když tato jednotka poskytuje přesné číselné vyjádření hořkosti, je důležité si uvědomit, že vnímání hořkosti konzumentem může být ovlivněno i dalšími faktory. Například stupňovitost piva, což je míra obsahu alkoholu a zbytkového cukru, může mít vliv na to, jak intenzivně konzument pociťuje hořkost. Proto je jednotka IBU užitečným, ale ne jediným nástrojem pro hodnocení chuti piva.

Na evropském kontinentu se vedle jednotky IBU používá také jednotka EBU, což je zkratka pro European Bitterness Units. Tyto jednotky jsou stanoveny Evropskou pivovarskou konvencí (EBC – European Brewery Convention). Přestože metody výpočtu pro EBU a IBU mohou být mírně odlišné, výsledné hodnoty jsou zpravidla velmi podobné, což usnadňuje srovnání hořkosti piva na mezinárodní úrovni.

Hořkost piva je ovlivněna mnoha faktory. Zásadní roli hraje kvalita a odrůda použitého chmelu, což je rostlina, jejíž šišky obsahují hořké látky a aromatické složky. Dalším klíčovým faktorem je způsob výroby piva, zejména průběh chmelovaru, tedy fáze, kdy se chmel přidává do varné nádoby s vroucí sladovou směsí. Tato fáze může trvat různě dlouho a probíhat při různých teplotách, což vše ovlivňuje výslednou hořkost piva.

Specifickou technikou, která může zvýšit hořkost piva, je tzv. chmelení za studena. Při tomto postupu se chmel přidává do piva po ukončení hlavní fermentace, což zvyšuje nejen hořkost, ale také přidává specifické aromatické vlastnosti, které mohou být velmi ceněné především u některých druhů piva, jako jsou IPA (India Pale Ale).

V závěru je důležité zmínit, že hořkost piva je jen jedním z mnoha aspektů, které ovlivňují jeho celkovou chuť a charakter. Kromě hořkosti může chuť piva zahrnovat sladkost, kyselost, ovocné a kořeněné tóny a další komplexní chutě, které společně tvoří jedinečný profil každého piva. Proto by měli milovníci piva při hodnocení nápoje zohlednit všechny tyto aspekty a nejen hodnotu IBU.